An Ghaeilge

Cuirtear béim láidir ar a Gaeilge i gColáiste Muire. Glacann t-ábhar ról láidir sa churaclam. Leanann an Teastas Sóisearach nua ar feadh trí bliana. Féach anseo le haghaidh eolas breise. Tá cúrsa Ghaeilge na hidirbliana bunaithe ar scilleanna cumarsáide agus ullmhaíonn daltaí do scrúdú béil san Ardteist.  Leanann cúrsa na hArdteiste ar feadh dhá bhliain. Féach anseo. Féach ar nascanna a bheadh úsáideach don rang Gaeilge anseo.

Seachtain na Gaeilge 2020

  • An Gaeilge
  • An Gaeilge
  • An Gaeilge
  • An Gaeilge
  • An Gaeilge
  • An Gaeilge