Seachtain na Gaeilge – Clár 2020

An Déardaoin 12ú Márta:

Tráth na gceist don  2ú bliain

Dé hAoine 13ú Márta:

Rang 1-3 (9am-10.45am)1ú Bliain – Céilí

Rang 4-6 (11am-1pm) Céilí na mBunscoileanna

Dé Céadaoin 18ú Márta

Ceoilchoirm Lá Fhéile Pádraig le Jimmy Crowley, Dave Hennessy agus Caitriona Emtage do mhuintir an chúigiú bhliain

Imeachtaí eile i rith na seachtaine

Comórtas Seanfhocail

Beidh deis ag daltaí an chéad bhliain cur isteach ar chomórtas seanfhocail i rith na seachtaine. Tabharfar duaiseanna don phóstaer is fearr ó gach rang 1A,1B agus 1C.

Mistéir na Seachtaine

Glaofaidh dalta ón idirbhliain nod amach ar an gcallaire, an tseachtain seo, ó Luan go dtí an Déardaoin.  Beidh bosca ar leac na fuinneoige in aice leis an seomra fóirne do thuairimí na daltaí.  Beidh duais don chéad fhreagra ceart as an mbosca.

Leabharlann nua ar fail

Tá rogha iontach leabhair ar fáil anois sa seomra Ms Clifford agus is féidir le éinne ceann a fháil. Caithfidh tú sínigh amach agus isteach ar leathnach atá sa bhosca.

 

________________________________________________________________